Najmłodsze Nutki

zajęcia logorytmiczno-teatralne dla maluchów żłobkowych i przedszkolaków

 

Najmłodsze Nutki to cykliczne warsztaty z komunikowania emocji i budowania pewności siebie z wykorzystaniem elementów teatru, dramy, logorytmiki i pedagogiki zabawy.

 

 • budują wiarę w siebie dziecka
 • uczą jak rozpoznawać i komunikować emocje 
 • rozwijają wyobraźnię i kreatywność
 • wzmacniają relację dziecko-grupa-rodzic
 • uczą rozumienia i wykonywania poleceń 
 • rozwijają aparat artykulacyjny
 • umuzykalniają

 

Najmłodsze Nutki to warsztaty aktorskie dla dzieci najnajmłodszych (od 1,5 r.ż.) i starszaków. Ich celem jest rozwój wyobraźni dziecka, poznawanie i komunikowanie emocji, pobudzenie aparatu artykulacyjnego, budowanie relacji dziecko-grupa, nauka rozumienia i wykonywania poleceń, przygotowanie dziecka do późniejszej edukacji i budowania wartościowych relacji w grupie rówieśniczej. Poprzez proste zadanie aktorskie, muzykę, ruch, pantomimę i pracę z lalkami dziecko uczy się radzić z lękiem przed występowaniem na forum, buduje poczucie pewności siebie, rozwija wyobraźnię i fantazję. Warsztaty zawierają elementy dynamiczne i bardziej statyczne, tak by dzieci mogły wyrażać swoje emocje ciałem i ruchem a zarazem ćwiczyć koncentrację.

Na warsztatach wykorzystujemy nasze autorskie lalki Teatrzaki Tremopożeracze.

 
1,5-2,5
rok życia
 
3-6 lat
 
PL - EN
 
45 min.

CZUJĘ TO!

Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży

 

Warsztaty teatralne „CZUJĘ TO!” mają na celu wszechstronny rozwój dziecka i nastolatka. Dzięki ćwiczeniom teatralnym, ruchowym, pantomimie, pracy z głosem, zadaniom aktorskim, pracy w grupie, ćwiczeniom na wyobraźnię uczestnicy doskonalą następujące umiejętności:

 

· komunikowanie emocji

· rozwijanie wyobraźni i kreatywności

· budowanie wewnętrznej siły i pewności siebie

· bycie odważnym i spontanicznym

· zdolność dobrej komunikacji w grupie

· prawidłowe posługiwanie się głosem

· świadome używanie języka ciała

· rozwijanie inteligencji emocjonalnej

 

W warsztacie wykorzystujemy nasze autorskie lalki Teatrzaki Tremopożeracze. Dzięki nim dzieci uczą się jak się komunikować z grupą, prowadzącym i z samymi sobą. Poznają kreatywne gry. Angażują wyobraźnię. Rozwijają się ruchowo. Szlifują dykcję i uczą pięknego wysławiania się.

 
Szkoła podstawowa
 
Liceum
 
PL-EN
 
60 min.

STWÓRZ SWOJĄ ROLĘ

warsztaty teatralno-scenopisarskie dla dzieci i młodzieży

 

Warsztaty teatralno-scenopisarskie „Stwórz swoją rolę” rozwijają kreatywność i wyobraźnię. Uczestnicy wspólnie z instruktorem tworzą swoje role oraz scenariusz przedstawienia. W procesie improwizacji i udramatyzowanych zadań aktorskich uczestnicy tworzą mapy swoich postaci. W pracy indywidualnej i grupowej rodzą się pomysły, które sukcesywnie zostają rozbudowane aż do stworzenia ról i scenariusza. Na warsztatach wykorzystujemy nasze autorskie lalki – muppety Teatrzaki Tremopożeracze

 

Warsztaty:

 • bazują na improwizacji
 • stawiają na samodzielną pracę uczestników
 • rozwijają wyobraźnię i kreatywność
 • budują pewność siebie
 • uczą bycia odważnym i asertywnym
 • doskonalą autoprezentację i wystąpienia publiczne
 • przełamują tremę i wstyd
 • doskonalą dykcję i artykulację
 • uczą świadomości ciała
 
Szkoła podstawowa
 
Liceum
 
PL-EN
 
60 min.

MUPPETOWE TREMOPOŻERANIE

warsztaty teatralne dla dzieci

 

Warsztaty poznawania i komunikowania emocji oraz budowania pewności siebie z elementami animacji lalek. Do pracy wykorzystujemy nasze autorskie muppety Teatrzaki Tremopżeracze.

 

Warsztaty:

 • budują pewność siebie
 • doskonalą autoprezentację i wystąpienia publiczne
 • przełamują tremę i wstyd
 • uczą rozpoznawać i wyrażać emocje
 • uczą bycia odważnym i asertywnym
 • kształtują komunikację niewerbalną
 • rozwijają kreatywne myślenie
 • rozwijają aparat artykulacyjny
 • ćwiczą dykcję i emisję głosu
 • są okazją do świetnej zabawy prawdziwymi teatralnymi lalkami

 

Pracujemy z kwadratem emocji, ucząc dzieci nazywania i komunikowania emocji.

Realizujemy poszczególne tematy, np.: księżniczki i rycerze, piraci, mieszkańcy dżungli, królestwo zwierząt, kowboje, zwierzę i jego pan itp.

 
5-6 lat
 
7-9 lat
 
PL-EN
 
60 min.

CZY FAJNIE JEST BYĆ KSIĘŻNICZKĄ?

warsztaty teatralne dla dziewczyn starszych i młodszych

 

Warsztaty teatralne „Czy fajnie jest być księżniczką?” mają na celu  uświadomienie dziewczynom co to znaczy być księżniczką, kim jest książę, co się z tym wiąże, jakie są tego konsekwencje i jak taka postawa kształtuje przyszłe życie. Pierwsza część warsztatów przypomina klasyczne warsztaty teatralne, druga natomiast jest poświęcona przygotowywaniu etiud związanych z tematem warsztatów – księżniczkami. Dziewczyny improwizują na zadany temat i tworzą własne monologi. Warsztaty kończą się pokazem etiud lub spektaklu.

Dzięki ćwiczeniom teatralnym, ruchowym, pantomimie, pracy z głosem, zadaniom aktorskim i etiudom dziewczyny doskonalą takie umiejętności jak:

 

· komunikowanie emocji

· rozwijanie wyobraźni i kreatywności

· budowanie wewnętrznej siły i pewności siebie

· bycie odważnym i spontanicznym

· zdolność dobrej komunikacji w grupie

· prawidłowe posługiwanie się głosem

· świadome używanie języka ciała

· rozwijanie inteligencji emocjonalnej

 

Oraz mierzą się z marzeniem o byciu księżniczką!

 
7-9 lat
 
10-12 lat
 
PL-EN
 
60 min.